دبیرخانه گروه های جهادی

حاج عبدالله والی

عبدالله والی، مسئول کمیته امداد امام خمینی و نماینده امام خمینی (ره)  در منطقه محروم بشاگرد بود که در اردیبهشت سال ۸۴ درگذشت. وی به عنوان نماد مدیریت جهادی شناخته می‌شود.ایشان موسس اردوهای جهادی می‌باشند