دبیرخانه گروه های جهادی

حاج سید رضا نیری

حاج سید رضا نیری، نامی آشنا در تاریخ مبارزات انقلابی است.ایشان از خاندانی اصیل از سادات منطقه مرانک است که در نوجوانی به همراه پدر و خانواده به پیشوا ورامین هجرت کرده است. قیام پانزده خرداد مردم ورامین به نام وی پیوند خورده است.پس از انقلاب اسلامی او به همراه عده ای از یاران دیرین امام مانند حاج حبیب ا... عسگری اولادی و حاج ابوالفضل حیدری کمیته امداد را تاسیس کردند. مدت طولانی مدیریت وی بر کمیته امداد و خدمات شایان توجه وی از او چهره ای آشنا در خدمت به محرومین ساخته است. وی تا زمان عضو مجمع خیرین سلامت کشور را عهده دار بود.