دبیرخانه گروه های جهادی

دومین اردوی جهادی امدادگران

دومین اردوی جهادی امدادگران

دومین اردوی جهادی امدادگران کمیته امداد امام خمینی (قدس سره الشریف) یادبود حاج عبدالله والی در مهرماه سال 1399 اجرایی می شود.

این اردو از تاریخ 7 مهرماه لغایت 11 مهرماه در شهرستان کمیجان استان مرکزی برگزار می گردد .