دبیرخانه گروه های جهادی

ضوابط و الزامات

صلاحیت های عمومی:تشکل های جهادی جهت همکاری با امداد امام می بایست دارای شرایط زیر باشند:

·         دارای شماره ثبت و یا تاییدیه رسمی از مراجع ذی صلاح مربوطه مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) نظیر سازمان بسیج سازندگی، وزارت کشور،سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان

·         دارای شماره حساب نزد یکی از بانک های مورد تأیید بانک مرکزی به نام تشکل جهادی

·         گذشت حداقل دو سال از سابقه تأسیس و ارائه اسناد لازم در خصوص فعال بودن گروه جهادی در این مدت

·         تشکل های جهادی درسطح ملی می بایست با معرفی نامه از دبیرخانه هماهنگی تشکل جهادی به استان هدف مراجعه نماید.

·         تشکل های جهادی در سطح استان نیز با تایید اداره کل امداد استان می توانند نسبت به انجام پروژه های جهادی اقدام نمایند.

 

صلاحیت های تخصصی:

·         داشتن نیروی انسانی متخصص در عرصه های عمرانی، فرهنگی، پزشکی و اشتغالزایی

·         توانایی ایجاد تعامل با سایر سازمان ها و دستگاه ها و مردم منطقه

·         توانایی جذب منابع مالی از خیرین و سایر سازمان ها