دبیرخانه گروه های جهادی

مناطق هدف

·        مناطق کم­ برخوردار و دارای تراکم مددجویی بالا

·        مناطق در معرض آسیب­های اجتماعی، فرهنگی و روانی- رفتاری (فعالیت فرق ضاله، طلاق، اعتیاد، قاچاق، پرخاشگری و ...)

·        مناطق دارای محدودیت خدمت­رسانی به دلیل بعد مسافت از مراکز اداری، کمبود نیروی انسانی، صعوبت مسیرهای ارتباطی، وضعیت اقلیمی خاص و ....

·        عدم وجود زیرساختهای مناسب در منطقه نظیر راه، برق، آب، گاز، ارتباطات، مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی و...

·        مناطق دارای محرومیت در حوزه درمان و سلامت شامل دندانپزشکی، بانوان و ....

·        مناطق دارای مشکل بیکاری و اشتغال ناپایدار جوانان روستا 

·        مناطق دارای محرومیت آموزشی و تحصیلی