دبیرخانه گروه های جهادی

ویژگی های گروه های جهادی

·        شناسایی و ایجاد زمینه های مشترک و بهره مندی متقابل از توانمندیهای تشکل های جهادی و مردمی در توسعه فرهنگ خدمت رسانی و نیکوکاری و استفاده از نتایج آن در جهت پیشرفت مناطق محروم و کم برخوردار کشور در ابعاد مختلف. 

·        تعامل موثر و ارتباط هدفمند با تشکل ها، سازمان ها، دستگاهها و نهادهای متولی در امر محرومیت زدایی و حرکت های جهادی واستفاده از ظرفیت های مذکور

·        برنامه ریزی و جلب مشارکت تشکل های جهادی، مردمی و خیرین در راستای توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش در حوزه های حمایتی، عمرانی، اشتغال، فرهنگی، علمی آموزشی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی و مددکاری

·        هدایت اثرگذار و هدفمند و ایجاد تعامل بین تشکلهای جهادی، مردمی اعم از مؤسسات، کانون ها، مراکز خودجوش، گروه های دانشجویی، طلاب، دانش آموزی، محلات و سایر مجموعه ها با کمیته امداد امام خمینی (ره)  در مناطق هدف

·        جلب مشارکت فکری و استفاده از ظرفیت های تخصصی نخبگان، پیشکسوتان، اساتید جهادی و مراکز علمی، پژوهشی در راستای توانمندسازی مناطق کم برخوردار و نیازمندان تحت پوشش.

·     شناسایی، بررسی صلاحیت و تأیید گروه‏های جهادی درخواست کننده جهت همکاری از منظر توان، تخصص و سابقه قبلی و ارزیابی عملکرد تشکل های جهادی همکار