دبیرخانه گروه های جهادی

حبیب الله عسگراولادی

حبیب الله عسگراولادی در خانواده بازاری اصالتاً دماوندی در تهران متولد شد. از نوجوانی وارد فعالیت سیاسی شد. از سال ۱۳۴۱ با امام خمینی (ره)  آشنا شد و به نهضت او پیوست. در ۱۳۴۲ با جمعی از همفکران خود هیئت‌های موتلفه اسلامی را تأسیس کردموتلفه اسلامی اصلی‌ترین نیروی سیاسی در گسترش قیام و برپایی ۱۵ خرداد محسوب می‌شود. او همچنین در ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت ایران نقش داشت و به همین دلیل به حبس ابد محکوم شد.